Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach, informujemy:

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Teatralna 1, 08-220 Sarnaki. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Teatralna 1, 08-220 Sarnaki‑ lub drogą e-mailową pod adresem: goksarnaki@o2.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

3. Pani/Pana dziecka dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności Kulturalnej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

4. Przetwarzanie odbywa się w związku z realizacją zadania gminy w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury, polegającego w szczególności na organizowaniu zespołowego uczestnictwa w kulturze i upowszechnianie różnych dziedzin kultury i sztuki, prowadzenie form działalności kulturalnej, współpracę z organizacjami pożytku publicznego działającymi na terenie Gminy, organizowaniu spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, organizowanie imprez rozrywkowych i festynów, publikacji na stronie internetowej, portalach społecznościowych, przekazywania do mediów, publikowania danych na terenie centrum kultury.

5. Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich, m.in. współorganizatorów imprez, wystawców, stowarzyszeń.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: urzędów gminy, urzędów kontrolujących oraz na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

8. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak wynika to z przepisów prawa (w szczególności dotyczących archiwizacji). Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wzięcia udziału w wydarzeniu kulturalnym. Ich niepodanie spowoduje brak możliwości wzięcia udziału wydarzeniu. 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez GOK Sarnaki informujemy:
 

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Teatralna 1, 08-220 Sarnaki. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Teatralna 1, 08-220 Sarnaki lub drogą mailową pod adresem: goksarnaki@o2.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Andrzeja Rybus-Tołłoczko,
z którym można się skontaktować pod adresem mailowym:
iodo@rt-net.pl.

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Przetwarzanie odbywa się w celu kontaktu z Administratorem.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia celu przetwarzania. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich niepodanie spowoduje brak możliwości skorzystania z usług Administratora.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4